طراحی جلد کتاب

 

جلد کتاب پوسته معرفی کتاب است پس متعاقباً طراحی جلد هم بسیار مهم و حساس است. طراحی جلد حرفه ای و مرتبط با موضوع کتاب باعث جذب بیشتر مخاطبان می‌شود، پس می‌بایست زمان طراحی جنبه های مختلفی را در مد نظر قرار داد. در طراحی جلد به مواردی نظیر ترکیب بندی متون و تصاویر، رنگ بندی، طراحی تصاویر و طرح های خلاقانه، محل قرار گیری لوگوها و عناصر تصویری دیگر، طراحی عطف و … توجه می شود.
جلد ظاهری کتاب در ارتباط با محتویات درونی کتاب، بیانگر پیام نویسنده به مخاطب و گویای کلیت محتوای درج شده در کتاب است به همین دلیل باید پس از مشخص شدن اندازه و قطع کتاب و گذراندن مرحله صفحه آرایی، طراحی جلد کتاب آغاز ‌شود. برای اطلاعات بیشتر در این مورد مقاله طراحی جلد کتاب را بررسی و ماطلعه کنید.

 

 

 

مشخص بودن سایز کتاب، رنگ کاغذها، تعداد صفحات و مهم‌تر از همه موضوع و محتوای کتاب برای ایده پردازی و طراحی جلد کتاب نقش کلیدی خواهند داشت. در طراحی جلد کتاب علاوه بر توجه به نکات موجود رعایت یکسری اصول برای ارائه طرحی جذاب‌تر ضروری است.

 

 

 

X